Tammisaaren Energialla tyytyväisimmät asiakkaat kansallisessa tutkimuksessa

EPSI Rating Finland:in tuoreen tutkimuksen mukaan Tammisaaren Energialla on tyytyväisimmät asiak-kaat sähkönmyyntiyhtiöiden vertailussa. Medaljer EPSI Finland Elhandel 2018 TSTutkimus mittaa yrityksen imagoa, asiakkaiden odotuksia, tuote- ja palvelulaatua sekä vastinetta rahalle ja Tammisaaren Energia pärjäsi vertailussa erinomaisesti kaikilla osa-alueilla. Tammisaaren Energia osallistui tutkimukseen ensimmäistä kertaa ja saavutti 82,7 indeksi-pistettä maksimimäärän ollessa 100. 75 indeksipistettä on EPSI Rating:in mukaan erittäin hyvä taso.

Tutkimuksen mukaan hintataso on asiakkaille edelleen tärkein yksittäinen tekijä sähköyhtiön valinnassa, mutta myös ympäristöasioiden tärkeys on kasvussa. Asiakkaista jopa kaksi kolmesta haluaa, että heidän sähköyhtiönsä minimoi ympäristövaikutuksensa, on mukana erilaisissa ympäristöä tukevissa toimenpi-teissä sekä tarjoaa tuotteita tai palveluita, jotka pyrkivät seuraamaan eettisiä ja kestäviä toimintatapoja.

–Tutkimus antoi meille todella hyvän tuloksen ja olemme nöyrästi kiitollisia asiakkaidemme luottamuksesta ja uskollisuudesta. Samalla meillä on vielä paljon töitä tehtävänä. Osallistuimme tut-kimukseen saadaksemme tietoa siitä, millä osa-alueilla meillä on eniten parannettavaa, toteaa Frank Hoverfelt, Tammisaaren Energian toimitusjohtaja.

EPSI Ratingin tutkimuksen mukaan Tammisaaren Energian vahvuuksia ovat helppo tavoitettavuus ja poikkeuksellisen hyvä asiakaspalvelu. Asiakkaat kokevat, että Tammisaaren Energia huolehtii asiakkaistaan, on auttava ja täyttää kaikin puolin asiakkaiden odotukset hyvin. Eniten parannettavaa on täydentävien palveluiden tarjonnassa sekä aloitteellisessa asiakaspalvelussa.

Sähkön vähittäismyynti 2018 -tutkimuksen yhteenveto.
snabb wera
snabb felanmalan