Lyhyt käyttöhäiriö 3.12.2016 klo. 12:56

3.12.2016 klo. 12:56 tapahtui noin 1 sekunnin käyttöhäiriö, joka vaikutti koko Tammisaaren Energian sähköjakeluverkkoon.
Käyttöhäiriön syy oli Carunan 110kV voimajohtolinjalla Karjaa - Hanko.
snabb wera
snabb felanmalan